NKFIH KKP 144068 (2022-2025)

A biodiverzitás biztosítás három szintje: Terjedés, megtelepedés és társulási szabályok

Projektvezető: Török Péter

A biodiverzitás biztosítás három szintje: Terjedés, megtelepedés és társulási szabályok

A természetközeli ökoszisztémák dinamikai folyamatainak vizsgálata nélkülözhetetlen annak megértéséhez, hogyan reagál a közösségi biodiverzitás a globális változásokra. A pályázatban szárazföldi és vízi ökoszisztémák elsődleges termelő szervezetei (szárazföldi- és vízinövények, fitoplankton és bevonatalkotó kovaalaga közösségek) alkotta közösségek biodiverzitási mintázatait és funkcionális jelleg-összetételét vizsgáljuk. A tervezett kutatásokban a biodiverzitás-biztosítás három szintjét vizsgáljuk. Elsőként azokra a folyamatokra koncentrálunk, melyek tájléptékben biztosítják a közösségekre jellemző fajok sokféleségét. Arra keressük a választ, hogy az eltérő táji élőhely-összetétel és szerkezet, valamint a vizsgált élőhelyek térbeli eloszlása, mennyisége és közelsége hogyan befolyásolja a helyi fajkészletet és működési sokféleséget. Másodsorban, a helyi szinten működő fajkészlet szűrők hatását elemezzük a biodiverzitás és funkcionális összetétel stressz- és zavarásfüggő változásait és a biodiverzitás lokális biztosítását. Végezetül tanulmányozzuk a biodiverzitás időbeli biztosításával összefüggő folyamatokat. Ennek során a közösség rezisztencia- és reziliencia-folyamataival összefüggésben vizsgáljuk a szukcessziós változásokat, az ökológiai memóriát (múltbeli folyamatok lenyomata), illetve további, a biodiverzitás időbeli változását magyarázó folyamatokat, mint a kolonizációs hitel és a kihalási adósság. A tervezett komplex és többléptékben zajló vizsgálat elősegíti az igény-vezérelt gyakorlati vizsgálatok tervezését és kivitelezését, valamint az ökológiai elméletek újraértelmezésén keresztül segítheti a fajkolonizáció, a megtelepedési és társulási szabályok megértését.