NKFIH PD 137747 (2021–2024)

A kertészeti kereskedelem általi véletlen magterjesztés szerepe a nagy távolságokra történő terjesztésben

Projektvezető: Sonkoly Judit

A kertészeti kereskedelem általi véletlen magterjesztés szerepe a nagy távolságokra történő terjesztésben

A globális klímaváltozás és az ember általi élőhelypusztítás és átalakítás miatt egyre nagyobb jelentőségű az élőlények terjedési folyamatainak megértése. A nagy távolságokra történő terjedési események igen ritkák és kiszámíthatatlanok, mégis rendkívül nagy jelentőségűek és természetvédelmi szempontból igen fontos, nagyléptékű ökológiai folyamatokat befolyásolnak. Ennek ellenére nagyon keveset tudunk ezen folyamatok gyakoriságáról és következményeiről. Az emberiség mindig is fontos szerepet töltött be az élőlények terjesztésében, ennek jelentősége azonban az utóbbi időben különösen megnőtt. Rengeteg növényfajt szándékosan termesztünk és terjesztünk, ami gyakran egyéb növényfajok véletlen terjesztésével jár együtt. Habár a cserepes, konténeres dísznövények és virágföldek növekvő mértékű globális kereskedelme alkalmas a propagulumok nagy mennyiségben történő véletlen terjesztésére, ezt a kérdést ökológiai szempontból eddig alig vizsgálták. Adventív növényfajok behurcolása mellett a kertészeti kereskedelemmel együtt járó véletlen magterjesztés valószínűleg nagyszámú növényfaj számára jelenthet alkalmat a nagy távolságokra történő terjedésre, ami szerteágazó hatást gyakorolhat a növénypopulációkra és közösségekre. Mivel ez a terjedési mód jelentős hiányt jelent ökológiai ismereteinkben, a kérdés további vizsgálata kritikus fontosságú. 

A kutatás konkrét célkitűzései a következők: i) felmérni, hogy milyen mértékben alkalmasak a kertészeti termesztőközegek magok terjesztésére, ii) azonosítani az így terjedő fajokat, iii) jellegalapú elemzések segítségével megállapítani, hogy mely jellemzők teszik képessé a növényfajokat a termesztőközegekben történő terjedésre, iv) azonosítani azokat a faktorokat, amelyek befolyásolják a termesztőközegek képességét a magok terjesztésére, valamint v) szintetizálni a témáról rendelkezésre álló ismereteket, ezáltal felmérni a növénypopulációkra és közösségekre gyakorolt potenciális hatásokat. A kutatás információval fog szolgálni arról, hogy mely jellegek befolyásolják a fajok képességét erre a terjedési formára, ami által meghatározhatjuk azon fajok körét, amelyek képesek lehetnek kertészeti termesztőközegekkel terjedni, valamint pontosabb képet kaphatunk a potenciális következményekről. A termesztőközegek magterjesztésre való alkalmasságát meghatározó tényezők vizsgálata által a folyamat jelentőségét és hatékonyságát leszünk képesek pontosabban megbecsülni. A tervezett vizsgálatok kivitelezése mellett a rendelkezésre álló ismeretanyag szintetizálásával is szeretnénk felhívni a figyelmet erre az alulkutatott jelenségre és előmozdítani a téma vizsgálatát.