NKFIH KH 129483 (2018-2020)

Legeltetés gyepek funkcionális diverzitására gyakorolt hatása

Projektvezető: Török Péter

Legeltetés gyepek funkcionális diverzitására gyakorolt hatása

A természetkímélő szabad legeltetés alkalmazása a fenntartható tájhasználat és a biológiai sokféleség megőrzésének hatékony eszköze lehet. Kutatásunk során arra keressük a választ, hogy az eltérő erősségű legeltetés az állatfajta figyelembe vételével milyen hatást gyakorol a vizsgált gyepek biomassza viszonyaira, fajkészletére, talajára és a talajban található magbank összetételére és sűrűségére.

A hagyományos pásztorló legeltetés, illetve a szabad legeltetés egyéb természetkímélő formáinak alkalmazása a fenntartható tájhasználat és a biológiai sokféleség megőrzésének hatékony eszközei lehetnek. Bár az extenzív, eltérő tájfajtákkal zajló legeltetést egyre inkább preferálják a fenntartható ökológiai szemléletű gyepgazdálkodásban és a természetvédelemben, e tájfajták eltérő gyepközösségekre gyakorolt intenzitásfüggő hatásai kevéssé vizsgáltak. A kutatás a vegetáció, a talaj és a magbank komplex vizsgálatán keresztül tervezi a legeltetés eltérő gyeptípusokra gyakorolt hatásainak vizsgálatát. Az első munkacsomagban mintegy 72 eltérő mértékben, túlnyomóan szürke marha által legeltetett rövidfüvű száraz szikes, lösz, nedves szikes, és nedves nem szikes gyepterületeten vizsgáljuk az állatfajta és a legelési intenzitás gyepek funkcionális diverzitásra gyakorolt hatásait. A második munkacsomagban hazai és romániai mintaterületeken kiválasztott 10 magas diverzitású fás legelő esetében felmérjük az eltérő fiziognómiájú, jellemző növényzeti foltok és a magbank funkcionális összetételét. A harmadik munkacsomagban szarvasmarha- és juh-legeltetett rövidfüvű száraz szikes gyepek, löszgyepek, nedves szikes gyepek és nedves nem szikes gyepek vegetációját és biomassza-produkcióját hasonlítjuk össze rétegzett mintavétellel. A három munkacsomagban összesen kilenc kutatási kérdés megválaszolásával arra keressük a választ, hogy az eltérő intenzitású legeltetés az állatfajta figyelembe vételével milyen hatást gyakorol a vizsgált gyepek biomassza viszonyaira, fajkészletére, talajára és a talajban található magbank összetételére és sűrűségére.